Å bruke advokat

Det skal lønne seg å bruke Skilsmisse-Advokat.no®

 

1. Første kontakt er alltid kostnadsfri
Vi tilbyr nye klienter en gratis og uforpliktende innledende vurdering av om det er en sak det lønner seg å gå videre med. Slik forhåndsvurdering gjelder første e-posthenvendelse (post@Skilsmisse-Advokat.no) eller skjema på forsiden. Spør oss gratis her.
2. Du skal få et ærlig og redelig råd – fordi det skal lønne seg å gå videre
Om du har et rettmessig krav eller ikke, baserer seg på en en ærlig, grundig og objektiv vurdering av saken. En slik vurdering er avgjørende før man eventuelt går videre. Ingen kan garantere hvordan en sak ender, fordi saker ofte forandrer seg over tid. Du skal likevel vite at du får et ærlig råd fra oss. Det skal lønne seg å bruke en advokat fra Skilsmisse-Advokat.
3. Vi undersøker om dine forsikringer dekker advokatutgifter
Vi undersøker før vi starter saken, om det foreligger forsikringsdekning i din forsikring. Forsikring på hus, hytte, innbo, bil og båt har oftest en rettshjelpsdekning som en del av forsikringen. Som regel er det da en egenandel på mellom 2000 til 4000 kr. Og enkelte har også en egenandel på 20 % utover dette. Alt i alt vil ofte det meste av advokatkostnadene dekkes av forsikringen. 
4. Vi inngår en avtale om oppdraget
Det sparer begge parter for ubehag og gir klarhet. Når saken avsluttes fastsettes endelig salær i tråd med Advokatforeningens prinsipper, som blant annet innebærer at salæret kan fastsettes ut fra det resultat som er oppnådd og verdien som er skapt for klienten gjennom vår bistand. Utgangspunktet for salærberegningen er alltid medgått tid.
5. Dine forsikringer kan dekke advokatutgifter
Forsikring har ofte en rettshjelpsdekning som den del av forsikringen. Uansett dreier en skilsmisse seg om store verdier som gjerne er bygget opp gjennom et helt liv. Da er det viktig at du får det du har rett til. En god advokat fra Skilsmisse-Advokat.no er ofte verdt investeringen.
6. Staten kan dekke dine advokatutgifter ved fri rettshjelp
Er du i en periode med lav inntekt, vil staten i noen tilfeller dekke advokatutgifter. Du må da tjene mindre enn 246.000 kr (360.000 til sammen hvis du er samboer/gift) på tidspunktet for søknaden og ha en formue på under 100.00 kroner 

1. Første kontakt er alltid kostnadsfri

Vi tilbyr nye klienter en gratis og uforpliktende innledende vurdering av om det er en sak det lønner seg å gå videre med. Slik forhåndsvurdering gjelder første e-posthenvendelse (post@Skilsmisse-Advokat.no) eller skjema på forsiden. Spør oss gratis her.

2. Du skal få et ærlig og redelig råd – fordi det skal lønne seg å gå videre

Om du har et rettmessig krav eller ikke, baserer seg på en en ærlig, grundig og objektiv vurdering av saken. En slik vurdering er avgjørende før man eventuelt går videre. Ingen kan garantere hvordan en sak ender, fordi saker ofte forandrer seg over tid. Du skal likevel vite at du får et ærlig råd fra oss. Det skal lønne seg å bruke en advokat fra Skilsmisse-Advokat.

3. Vi undersøker om dine forsikringer dekker advokatutgifter

Vi undersøker før vi starter saken, om det foreligger forsikringsdekning i din forsikring. Forsikring på hus, hytte, innbo, bil og båt har oftest en rettshjelpsdekning som en del av forsikringen. Som regel er det da en egenandel på mellom 2000 til 4000 kr. Og enkelte har også en egenandel på 20 % utover dette. Alt i alt vil ofte det meste av advokatkostnadene dekkes av forsikringen. 

4. Vi inngår en avtale om oppdraget

Det sparer begge parter for ubehag og gir klarhet. Når saken avsluttes fastsettes endelig salær i tråd med Advokatforeningens prinsipper, som blant annet innebærer at salæret kan fastsettes ut fra det resultat som er oppnådd og verdien som er skapt for klienten gjennom vår bistand. Utgangspunktet for salærberegningen er alltid medgått tid.

5. Dine forsikringer kan dekke advokatutgifter

Forsikring har ofte en rettshjelpsdekning som den del av forsikringen. Uansett dreier en skilsmisse seg om store verdier som gjerne er bygget opp gjennom et helt liv. Da er det viktig at du får det du har rett til. En god advokat fra Skilsmisse-Advokat.no er ofte verdt investeringen.

6. Staten kan dekke dine advokatutgifter ved fri rettshjelp

Er du i en periode med lav inntekt, vil staten i noen tilfeller dekke advokatutgifter. Du må da tjene mindre enn 246.000 kr (360.000 til sammen hvis du er samboer/gift) på tidspunktet for søknaden og ha en formue på under 100.00 kroner netto.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut