Hvor skal barnet bo? Samværsavtale.

Ved et samlivsbrudd oppstår spørsmålet om hvor barnet skal bo og om rett til samvær. Hovedregelen i norsk rett er at begge foreldrene har rett til samvær med sine barn, og at begge foreldre plikter å bidra til at den andre forelderen får benyttet sin samværsrett. Samlivsbrudd er ofte vanskelige, men ved utarbeidelse av en samværsavtale må man forsøke å samarbeide, og tenke på hva som er det beste for barna.

Før man lager en samværsavtale er det viktig å tenke over intensjonen bak en samværsavtale. En samværsavtale bør være slik at barnet får best mulig samvær med begge foreldre.

 1. Tenk nøye gjennom hvordan dere kan innrette dere
  rent praktisk for at samværsavtalen skal fungere optimalt for alle parter.
 2. Det kan være lurt å la barna få lov til å uttale seg om hvordan de ønsker samværet med foreldrene.
 3. En samværsavtale bør være skriftlig for å unngå strid om hva som er avtalt.
 4. Dette bør det tenkes nøye gjennom og avtales nærmere om i en skriftligsamværsavtale.

- hvem som skal ha samvær på ukedager og i helgene, og når
- hvem som skal ha samvær i hvilke ferier
- andre fridager
- fødselsdager og andre merkedager, f.eks 17. mai.
- hvem skal hente og bringe barnet?
- hvor skal barna hentes og hvor skal det bringes?
- hvordan skal samværet være dersom en av foreldrene flytter til en annen
  del av landet?
- hvordan skal reiseutgifter fordeles i forbindelse med samvær?
- hva skal skje med samværet om barnet eller foreldrene blir syke?

 

 1. Vær nøye med å fastsette detaljer som f.eks klokkeslett når barna skal hentes og leveres og hvor, da unngår man i ettertid diskusjoner om hva som ble avtalt.
 2. Lar det seg ikke komme til enighet om en samværsavtale mellom foreldrene uten hjelp, kan man søke hjelp av advokat, delta i mekling eller som siste utvei reise sak om samvær.  For å kunne reise sak om samvær må man ha forsøkt mekling.
 3. Det finnes mange forslag til samværsavtale som man kan laste ned gratis fra internett. De kan være greie pekepinner og gi råd om hva som bør avtales i en samværsavtale.
 4. Vær klar over din rett til samvær og deres gjensidige ansvar for at samværsretten blir oppfylt.
 5. Er man usikre på sine rettigheter eller trenger råd og hjelp søk advokathjelp.

Spør oss nå

 • Fyll inn i skjemaet
 • Juridiske eksperter svarer
 • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut