Kort om barnefordeling, samvær og barnebidrag.

Det er i utgangspunktet foreldrene som må avtale hvordan samværet med barna skal være etter et samlivsbrudd. Ved rettssaker om foreldreansvar, samværsrett og daglig omsorg er hensynet til ”barnets beste” et overordnet prinsipp.

Kan foreldre avtale hvem som skal ha barna?

Ektefeller kan fritt inngå avtaler om hvem av foreldrene som skal ha barnet/barna. Når slike avtaler skal inngås er det viktig å huske at avtalen først og fremst skal ta hensyn til barnets beste. En avtale om barnefordeling kan når som helst endres og vurderes på nytt ut fra hensynet til barnets beste.

Når det gjelder samvær er vanlig samvær i barneloven § 43 definert som: "Vert det avtala eller fastsett « vanleg samværsrett », gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie."

Når det gjelder regler om barnebidrag kan man også avtale hva man vil, men skulle en av partene føle seg misfornøyd, er det mulig å gå til NAV og få fastsatt barnebidraget der. Dersom man ikke er fornøyd etter en fastsettelse av barnebidraget hos NAV, kan man bringe saken inn for domstolene. Man kan få hjelp til å fastsette barnebidrag i form av en bidragskalkulator hos NAV.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut