Rettssak om barnefordeling. En guide.

Hvem av ektefellene overtar ansvaret for barna ved skilsmisse/separasjon? Et samlivsbrudd er en vanskelig situasjon. Hvor barna skal bo er et av mange vanskelig spørsmål som oppstår i denne situasjonen. Denne artikkelen peker på de juridiske reglene som gjelder spørsmålet om hvor barna skal bo etter separasjon/skilsmisse.

Hvilken lov regulerer spørsmålet?

Lov om foreldre og barn (barnelova)nr.7 fra 8.april 1981 regulerer dette.

Kan foreldrene selv avtale hvor barna skal bo?

Utgangspunktet er at foreldrene selv kan inngå avtale om hvor barna skal bo etter en separasjon/ skilsmisse.

De kan avtale at barna skal bo fast hos den ene eller hos begge foreldrene.

Dersom ikke foreldrene blir enige om hvor barna skal bo kommer retten inn og avgjør hvor barna skal bo fast.  

En avtale om hvor barna skal bo bør være skriftlig for å unngå uklarheter om hva som er avtalt.

Krav til m ekling som vilkår for domstolsbehandling.

Foreldre med barn under 16år må møte til mekling før det kan reises sak om hvor barna skal bo.

Formålet med meglingen er at foreldrene skal komme til en skriftlig avtale om hvor barna skal bo, utenfor rettssystemet.

Hva er en meglingsattest?

En meglingsattest er en attest som bekrefter at foreldrene har deltatt i mekling.

Attesten er gyldig i 6 måneder. Det betyr at dersom det innen 6 måneder etter at mekling har vært forsøkt, ikke reises sak for retten om hvor barna skal bo, må det foretas ny mekling før saken kan fremmes for retten.

Hvor mye mekling må forsøkes?

Meklingsattesten utskrives etter en times mekling hos en mekler. Er foreldrene ikke enige etter denne timen skal de oppfordres til å fortsette meklingen i inntil tre timer til.

Hva skjer når meklingen ikke har ført til noen avtale mellom foreldrene?

Når mekling har vært forsøkt og ikke har ført med seg noe resultat, kan det reises sak for tingsretten.

Hva legger retten vekt på ved avgjørelsen av hvor barna skal bo?

Når saken er brakt inn for tingsretten legger den først og fremst vekt på hva som er det beste for barnet. Hvor barna skal bo må vurderes konkret i hver enkelt sak.

I en sak om hvor barna skal bo vil retten typisk legge vekt på følgende:

  • Hvor barna selv ønsker å bo. Barn har til å ha en mening om hvor de ønsker å bo fra de fyller 7år.
  • Det vil legges vekt på å velge en løsning som gir best mulig foreldre kontakt. Retten vil da se hen til om noen av foreldrene har nektet eller forsøkt å nekte den andre forelderen samvær med barna.
  • Retten kan i tillegg legge vekt på å unngå at barna blir utsatt for miljøskifte. Det kan komme i betraktning hvor barna har bodd i tiden før saken kom for domstolene.
  • Foreldrenes omsorgsevne og hvor stabile forholdene i hjemmet er.

Kan man benytte seg av advokatbistand i en sak om hvor barna skal bo?

I en sak om hvor barna skal bo kan det ofte være lurt å få advokatbistand. En advokat kan bidra til at saken får en utenomrettslig løsning, fordi advokater i denne typen saker har en lovpålagt plikt til å vurdere mekling mellom foreldrene.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut