Hvordan opprette ektepakt med særeie?

Særeie kan avtales ved ektepakt mellom ektefeller. Ektepakter kan ikke opprettes av samboere. Ektepakter er juridisk bindende avtaler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller. For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Mange syns det er greit å bruke advokat til å opprette og tinglyse ektepakter.

Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner.

For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Ektepakt om gaver må alltid tinglyses i Ektepaktregisteret for å få rettsvern.

En ektepakt som skal tinglyses, må være skrevet på særskilt skjema. Skjemaet kan du laste ned herfra, eller du kan få det ved å henvende deg til Brønnøysundregistrene, Ektepaktregisteret, 8910 Brønnøysund.

Mange syns det er greit å bruke advokat til å opprette og tinglyse ektepakter. Det er fordi det er en detaljert prosess med mange mulige feiltrinn. Ved å bruke advokat unngår man mange av disse feiltrinnene og kan ofte spare tid og ressurser. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om dette.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut