Samboeravtale

Mal og eksempel på samboeravtale

Lurer du på å lage en samboeravtale eller en samboerkontrakt? Last ned og bruk vål mal eller vårt eksempel her. 

Les mer »
 

Slik skriver du en samboeravtale

Hvordan skrive en utfyllende samboeravtale? Hva inneholder en samboerkontrakt? Her får du en avansert og fullstendig samboerkontrakt, punkt for punkt. Følg eksempel under og du kan enkelt lage en god og utfyllende samboeravtale selv.

Les mer »
 

Slik skriver du en enkel samboeravtale

Hvordan skrive en enkel samboeravtale? Hva inneholder en samboerkontrakt? Her får du en samboerkontrakt, punkt for punkt. Følg eksempel under og du kan enkelt lage en samboeravtale selv.

Les mer »
 

Advokatens 10 beste samboertips

Bør man ha felles eller separat økonomi? Hva er det viktige man bør tenke på når man skal flytte sammen. Her finner du de ti beste tipsene for samboere. Nummer 1 er: Skriv samboerkontrakt.

Les mer »
 

Veiledning - fakta om samboeravtaler

Det er avtalefrihet for samboere. Utgangspunktet ved samlivsbrudd er at hver av samboerne beholder sine eiendeler, og at man deler de eiendelene man har ervervet i fellesskap. Unntak fra dette utgangspunktet krever avtale.

Les mer »
 

Se eksempel på en samboeravtale

Dette bør kontrakten inneholde:

  • En liste over vesentlige formuesgoder hver eier når samlivet starter.
  • En oversikt over eiendeler som dere eier sammen. Dette kan legges ved avtalen. Hvis samboerne kjøper større ting hver for seg eller sammen, kan dere i fellesskap gjøre tilføyelser til listene uten å måtte endre selve avtalen.
  • En avtale om hvordan løpende utgifter skal fordeles gjennom samlivet. Dette er for å unngå at en av partene etter et brudd kan hevde at han/hun har et krav mot den andre fordi vedkommende ikke har bidratt til fellesskapet i samme grad.
  • En avtale om barnefordeling og samvær med felles barn. Denne er imidlertid ikke bindende etter et eventuelt brudd. Det er likevel ikke noe i veien for at partene skriver i avtalen det de ser for seg som en god løsning på dette. Hvis dere skal forsøke å komme til enighet om bosted og samvær for barna, kan det være nyttig å se hvordan dere i fellesskap vurderte slike spørsmål før bruddet.
  • HUSK: Det ikke er noe formkrav til en samboeravtale. Det kreves derfor ingen vitner eller liknende. Partene bør signere avtalen og beholde hvert sitt eksemplar.
Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut