Mal og eksempel på samboeravtale

Lurer du på å lage en samboeravtale eller en samboerkontrakt? Last ned og bruk vål mal eller vårt eksempel her. 

Samboeravtale


Samboeravtale er inngått mellom:
Navn:                                                                                   Fødselsdato:                 
og
Navn:                                                                                   Fødselsdato:                 

 

Eiendom og formue
Vår eiendom/leilighet (adresse):                                   eies med følgende andeler:
Navn:                                                                                    Prosent:           
Navn:                                                                                    Prosent:           

 

Vår eiendom/leilighet (adresse):                                   eies med følgende andeler:
Navn:                                                                                    Prosent:           
Navn:                                                                                    Prosent:           

 

Bil med registreringsnummer:                                        eies med følgende andeler:
Navn:                                                                                    Prosent:                      
Navn:                                                                                     Prosent:                      

 

Bil med registreringsnummer:                                             eies med følgende andeler:
Navn:                                                                                    Prosent:           
Navn:                                                                                    Prosent:           

 

Andre verdifulle eiendeler:
Eiendel:                                                                                 eies med følgende andeler:
Navn:                                                                                     Prosent:                      
Navn:                                                                                     Prosent:                      

 

Eiendel:                                                                                 eies med følgende andeler:
Navn:                                                                                     Prosent:                      
Navn:                                                                                     Prosent:                      

Andre eiendeler:
Gjenstander ervervet i fellesskap i samboertiden eller som ikke er nevnt under, skal eies med en halvpart hver (med mindre annet er særskilt bestemt).

Hver og en av oss skal alene eie følgende:
Navn:
Gjenstander:

Navn:
Gjenstander:

 

 

 

 

Det hver av oss har i dag eller erverver i fremtiden til utelukkende personlig bruk, eller gjenstander nevnt som særeie over, skal vedkommende eie alene.
Arv og gave som den enkelte mottar, eies alene, uansett om det er til personlig bruk eller ikke. Arv og gave fra den enes familie regnes som vedkommendes eie alene.

 

 

Utgiftsdekning

Begge parter skal bidra til løpende utgifter til felles husholding. Dette inkluderer utgifter til vedlikehold, strøm, felles abonnementer og lignende.

 

 

Utgiftskostnadene dekkes med:

Enten 1) En halvpart hver:

Eller   2) etter følgende fordeling:                                                                                 

Ut over disse kostnadene dekker hver av oss private kostnader til klær, mobiltelefon, hobbyer eller lignende.

Spesiell utgifter som skal dekkes av en part alene kan skrives ned her:

 

Finans- og pengeforhold:
Bankinnskudd, verdipapir og andre pengefordringer, (inkludert verdistigning og avkastning av disse), som vi hver for oss har, eller erverver, eies av den ene alene.

Gjeld eller forpliktelser som den ene har pådratt seg, er vedkommendes ansvar alene. Er forpliktelsen pådrar i fellesskap, er vi ansvarlige for halvparten hver. Dette gjelder ikke følgende lån som skal ha denne fordelingen:
Lån:                                                                                              har følgende ansvarsfordeling:
Navn:                                                                                           Antall prosent:                  
Navn:                                                                                           Antall prosent:                  

 

Deling ved samlivsopphør:
1. Ved deling holdes de eiendeler som den ene parten eier alene, utenfor.

2. Verdien av eiendelene settes til markedsverdi ved samlivsbruddet. Man kan avtale andre verdier ved enighet. Dersom gjenstanden er beheftet (med for eksempel gjeld), overtar den som har rett på gjenstanden også heftelsen eller gjelden. Når gjenstanden er beheftet verdsettes gjenstanden til nettoverdi (markedsverdi minus heftelse).

3. Man kan avtale at en av partene skal overta enkelte eiendeler mot å kjøpe ut den andre.

Vi har avtale om dette for følgende eiendeler:

 

 

 

4. Til slutt summeres verdien på det hver av partene har tatt ut av felleseiendommen utover son eierandel. Deretter avregnes differansen mellom partene, og halvparten av differansen gjøres opp kontant (senest 1 måned etter fordeling)

 

 

Samlivsopphør ved død:

 

 

 

 

Vi har gjensidig testament som regulerer gjenlevendes rettigheter dersom samlivet blir oppløst ved død: Ja           Nei

 

Hvis vi tegner livsforsikringer som begunstiger hverandre, blir forsikringssummen gjenlevendes eie alene og går ikke inn i avdødes dødsbo. Ved samlivsopphør forplikter vi oss til å gjensidig oppheve begunstigelsen.

Om avtalen

  1. Ved inngåelse av ekteskap opphører avtalen å gjelde.
  2. Avtalen kan endres skriftlig ved enighet, og gjelder som et undertegnet vedlegg til denne avtalen.
  3. Hver av partene har hvert sitt eksemplar av avtalen.
  4. Uenighet om avtalen løses ved de alminnelige domstoler, men først etter rettsmegling dersom dette er mulig.

 

Annet vi vil/har avtalt:

 

 

 

 

Dato:                                     

Sted:                                     

 

 

 

 

Signaturer:

Avtalepart 1

Avtalepart 2

 

Vitner:

 

Vitne 1

Vitne 2

 

(Vitnene er ikke nødvendig, og de trenger ikke å se innholdet i avtalen. De skal bevitne at underskriftene er riktige, at avtalen er inngått frivillig av begge parter)

 

Samlivsbrudd mellom samboere er ikke lovregulert, her gjelder avtalefriheten fullt ut.

Sørg for å ta kopi, slik at dere har en avtale hver som dere tar godt vare på.

Husk at eierforhold på fast eiendom (kjøp, salg, overføring) må tinglyses for å ha vern mot kreditorer.

Avtalen sikrer dere ikke hvis en av dere dør. Et gjensidig testament vil gjøre dette. Det kan være lurt å vurdere livsforsikring.

Vitner:
Vitne 1                                                Vitne 2
(Vitnene er ikke nødvendig, og de trenger ikke å se innholdet i avtalen. De skal bevitne at underskriftene er riktige, at avtalen er inngått frivillig av begge parter)
 
Samlivsbrudd mellom samboere er ikke lovregulert, her gjelder avtalefriheten fullt ut.
Sørg for å ta kopi, slik at dere har en avtale hver som dere tar godt vare på.
Husk at eierforhold på fast eiendom (kjøp, salg, overføring) må tinglyses for å ha vern mot kreditorer.
Avtalen sikrer dere ikke hvis en av dere dør. Et gjensidig testament vil gjøre dette. Det kan være lurt å vurdere livsforsikring.
 
Spør oss gjerne hvis du er i tvil.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut