Fordeling ved skilsmisse og separasjon. 11 enkle steg for avtale.

Ved en skilsmisse skal det skje en deling av ektefellene sine eiendeler. Denne listen inneholder noen korte og enkle råd som det er greit og tenke på ved separasjon og skillsmisse. Ved en skilsmisse er det viktig å være klar over sine rettigheter. Er man i tvil om sine rettigheter er det lurt å søke hjelp.

 1. Ektefeller som ikke har avtalt noe annet har felleseie. Ved skilsmisse skal felleseiet deles likt.
 2. Før deling av felleseiet er det lurt å finne dokumenter som dokumenterer eiendelene sin verdi og regne på verdiene som skal være med i skifte.
 3. Før felleseiet deles likt skal all gjeld trekkes fra. Det gjelder også studiegjeld. Det er dermed viktig å ta kontakt med banken og andre finansinstitusjoner for å få kartlagt hva dere har av gjeld.
 4. Skal man overta en eiendel anbefaler vi å engasjere en felles takstmann for å begrense diskusjoner om eiendelen sin verdi. Den som skal overta en eiendel, for eksempel en bolig, ønsker at verdien settes så lavt som mulig. Den som skal kjøpes ut, ønsker høyest mulig verdi.
 5. Man bør finne ut hvem som står som eier av eiendelene formelt, og hvem som reelt er eier av eiendelene. Et viktig sted å begynne for å kartlegge dette, er å undersøke tinglysningsregisteret og med banken.
 6. Verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har fått i arv eller gave underveis, skal i utgangspunktet skjevdeles i det økonomiske oppgjøret ved en separasjon. Grovt sagt er det kun de verdier som er skapt i løpet av ekteskapet, som skal deles likt.
 7. Skjæringstidspunktet er tidspunktet som er avgjørende for hvilke verdier som skal være med i skifteoppgjøret. Verdier ektefellene opptjener etter skjæringstidspunktet skal ikke være med i skifte av felleseie. Kort sakt er skjæringstidspunktet da begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen eller stevning med krav om separasjon eller skilsmisse kom inn til retten, eller da samlivet ble brutt.
 8. Det er viktig å huske å endre grunnboken eller andre realregistre ved eierskifte, og sørge for at kreditorene aksepterer endringene av hvem som har gjeldsforpliktelsene.
 9. Undersøk om og eventuelt når det oppstår skatteplikt. Hvis for eksempel en av partene overtar en tomt eller en aksjepost, må det betales skatt på gevinsten ved videre salg, og denne skattebelastningen bør inngå i det økonomiske oppgjøret.
 10. En skifteavtale bør inngås skriftlig for å unngå diskusjoner om hva som er avtalt.
 11. Ved en skilsmisse er det viktig å vite sine rettigheter, er man usikker på hvilke rettigheter man har søk hjelp.

Spør oss nå

 • Fyll inn i skjemaet
 • Juridiske eksperter svarer
 • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut