Hvem har krav på hva ved skifte i separasjon og skilsmisse?

Hovedregelen er at alle verdier som er brakt inn i ekteskapet mens ektefellene er gift, skal deles likt mellom dem ved en skilsmisse. Dette gjelder alle eiendeler og ektefellenes personlige inntekt og formue.

Reglene om skjevdeling er unntak, men har blitt praktisk veldig viktig. Ting hver av ektefellene har fått i arv, gave eller klart hatt med seg inn kan skjevdeles. Regelen innebærer at den enkelte ektefellen kan holde verdien av skjevdelingsmidler utenfor da det skal skiftes. Det er nettoverdien som kan holdes utenfor (gjeld må trekkes fra). For å kunne skjevdele, er det et vilkår at verdien av midlene klart kan føres tilbake til midler ektefellene hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har fått ved arv eller gave fra andre enn ektefellen. Dersom skjevdeling vil medføre et åpenbart urimelig resultat eller andre sterke grunner taler for det, kan du miste retten til å skjevdele. For ytterligere informasjon om skjevdeling, se ekteskapsloven § 59.

Ektefellene kan også gjøre unntak fra hovedregelen om likedeling ved å inngå avtale om særeie. Særeie må inngås ved ektepakt (se www.brreg.no).

Ektefellene kan avtale å fordele eiendelene og formuen slik de selv vil. Det er altså avtalefrihet. Ektefellene kan foreta skifte slik de ønsker. Avtaler som vil virke urimelig for en av partene kan domstolene sette ut av kraft, dersom søksmål reises innen tre år etter at den ble inngått.

Dersom ektefellene ikke blir enige eller ikke ønsker å foreta skifte selv, kan man foreta offentlig skifte. Ved offentlig skifte foretar skifteretten hele fordelingen av alle verdier og eiendeler ektefellene har. Det er byfogden som foretar offentlig skifte i Oslo. Andre steder er det den lokale tingretten som foretar offentlig skifte.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut