Skilsmissen trinn for trinn

Råd ved skilsmissen. Her får du en trinn for trinn veiviser i hvordan du gjør en skilsmisse. Følg 9 enkle steg, så kommer du frem til en mal for hvordan en skifteavtale kan se ut.

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt:

Steg 1: Meklingsmøte – avtale om barna

Hvis dere har barn under 16 år sammen, bør dere bestille meklingsmøte på nærmeste familievernkontor. Har man ikke barn sammen, er man ikke på lagt meklingsmøte. Mekling er en offentlig ordning som tilbys ved samlivsbrudd for at foreldrene skal komme frem til en avtale om foreldreansvar, samvær og hvor barnet skal bo fast. Det er obligatorisk med 1 times mekling, men man kan få tilbud om ytterligere tre timer. Dersom man ikke har kommet til enighet etter dette, kan mekleren tilby tre timer mekling til dersom ham mener det.

Mekleren skal være offentlig godkjent, og kan for eksempelvære ansatt på sosialkontor, advokat, prest eller andre med helse – og sosialfaglig bakgrunn. Mekleren har taushetsplikt.

Når man møter til mekling får man meklingsattest. For at søknad om separasjon/skilsmisse kan behandles , eller for å få rett til utvidet barnetrygd, må man fremlegge meklingsattest. Hvis en av partene ikke møter får vedkommende ikke meklingsattest.

Steg 2: Send søknad om separasjon

Søknad om separasjon sendes til fylkesmannen. Hvis begge undertegner vil dere få attesten tilsendt i løpet av et par uker. En slik attest kan blant annet kreves fremvist av bank, barnehage eller nav.

Steg 3: Skaff bolig

Neste skritt er fysisk separasjon. Regn ut om en av dere har råd til å overta eksisterende bolig alene, eller om dere må selge. Alternativt kan en av dere leie en liten leilighet for en kort periode til dere får avklart nye, permanente boliger. Å selge bolig tar tid. Husk å send nytt skjøte til statens kartverk hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig. Både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon.

Steg 4: Banken

Kontakt banken og meld fra om at den ene overtar hele lånet. Da vil den andre få redusert belåningsgrad og frigjort mulighet til å låne til ny bolig. Man kan også forhøre seg om muligheten til å få økt lånet for å kunne kjøpe ut den andre. Enkelte banker fullfinansierer ny bolig i skilsmissesaker for en kort periode til dere har gjort opp boet og fordelt egenkapital.

Steg 5: Skift boet

En av fordelene ved å gjennomføre deling av boet ved separasjonen er at begge får avklart sin økonomiske situasjon og får frigjort kapital til nytt boligkjøp. Man slipper også at oppgjøret blir påvirket av nye låneopptak og nye forbruksmønster, slik at dere må rekonstruere hvordan den økonomiske situasjonen var på separasjonstidspunktet var.

Utgangspunktet når man skal dele formuen er at man har hatt felleseie eller særeie. Det er også en del verdier som kan holdes utenfor delingen, såkalte skjevdelingsmidler. Dette kan man lese mer om her:

Skjæringstidspunktet:

Skjøringstidspunktet for ektefeller er datoen da fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller når en av dere flytter ut. Det dere har av formue og gjeld på dette tidspunktet danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formuen og størrelsen på formuesmassen.

Skjæringstidspunktet markerer skillet mellom deres felles og deres separate økonomier.Det man måtte erverve etter skjøringstidspunktet beholder man helt og holdent selv. Det samme gjelder hvis en part pådrar seg gjeld og andre utgifter, man står ansvarlig selv. Unntaket vil være hvis man avtaler noe annet, eller det gjelder kostnader på felles bolig.

Steg 6: Meld flytting

Neste steg vil så være å melde flytting til skatteetaten. For eksempel vil NAV kreve at du har fått flytteattest. Om barna skal flytte med deg er det viktig å få underskrift av den andre forelderen.

Steg 7: Meld fra om ny skatteklasse

Man bør også melde fra til skatteetaten om ny skatteklasse for den som skal ha barna boende hos seg. Dersom barna er under 18 år gir skatteklasse 2 rett på ekstra skattefradrag.

Steg 8: Omregistrer bil

Dersom en av dere skal overta bilen bør dere omregistrere den. Gå inn på www.vegvesen.no  Dersom dere sender ved separasjonsattest slipper dere omregistreringsavgift.

Steg 9: Søk barnetrygd

Den av foreldrene som barna skal bo hos, har rett op en ekstra barnetrygd og eventuelt andre ytelser for enslige forsørgere. Meld fra til nærmeste NAV-kontor. Husk å sende med flytteattest og meklingsattest.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut